Scroll Top

Belgelendirme

Gıda güvenliği konusunda otomat operatörlerinin de en az diğer gıda satışı yapılan noktalar kadar sorumluluğu bulunmaktadır.

Sektörde bu bilinç henüz oluşmamış olsa da, otomatlarda insan sağlığını tehdit edecek bakteri oluşumunu engellemek için sıkı bir denetim sisteminin kurulmuş olması önemlidir. Bu denetim, otomatın bakım ve temizliğini yapan personel, otomatın bakteri üremeye müsait her yüzeyi ve kullanılan hijyen ürünlerinin gıdaya uygunluğu gibi bir çok kritik noktada periyodik olarak yapılmalıdır.

Biz bu hassasiyetimizi sektörün TÜRKAK akreditasyonlu ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı’na sahip ilk ve tek operatörü olarak belgelendiriyoruz. Habersiz denetim ve laboratuvar analiz raporlarımızı şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımıza iletiyor ve aldıkları hizmete duydukları güveni sürekli kılıyoruz.

Gıda Güvenliği Politikamız
 • Müşteri ve Pazar ihtiyaçlarına duyarlı olmak,
 • Çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak adına tüm gereklilikleri yerine getirmek ve kirlenmeyi önlemek,
 • İnsan sağlığına olumsuz etkilerde bulunmayan ürünler üretmek ve satmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve güvenini sürekli temel ilke edinmek,
 • Şirket politikası ile uyumlu hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak adına tüm gereklilikleri yerine getirmek,
 • MATİK OTOMAT olarak, yasalara uygun davranmak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek,
 • Yönetim Sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları sağlamak,
 • Sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerini en sağlıklı ve kaliteli şekilde müşteriye sunmak,
 • Çalışanlarının MATİK OTOMAT ailesinin ortamı içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Otomat sektöründe ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemine sahip, gerçek müşteri odaklı tek firmayız. Standartlarımızı korumak için 7/24 hizmet veren çağrı merkezi sistemimizi etkin şekilde kullanıyor, tüm geribildirimlere zamanında müdahale edip elde ettiğimiz verilerden oluşturduğumuz analizlerimizi önleyici aksiyonlara dönüştürüyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız
 • Müşteri şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
 • Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,
 • Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
 • Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,
 • Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve
 • Yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz.