Scroll Top

Çalışma Modelleri

İşletmeler İçin Esnek Çalışma Modelleri
İşletmelerle birden fazla modelde iş birlikleri yapıyor, ihtiyaca en uygun çözümü sunuyoruz.
Free – Limitsiz Kullanım
  • Limitsiz kullanım modelinde iş yerleri çalışanlarına çay ocağı/kantin hizmetini yeni nesil otomatlar aracılığı ile sunar. Ay sonunda kullanım miktarı online takip sisteminden okunur ve kullanım miktarı kadar fatura kesilir.
  • İstenildiği takdirde online takip sisteminde kullanıcı adı-şifre oluşturularak veriler iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.
LimitLİ Kullanım
  • Limitli kullanım uygulamamızda iş yerleri çalışanlarına her ay belirli bir limit dahilinde ücretsiz ürün alma hakkı tanır. Limitlerin kişi bazlı kullanımı personel kartlar aracılığı ile istenilen kişiye istenilen miktarda ürün tanımlaması yapılarak ayarlanabilmektedir.
Ücretli Kullanım
  • Ücretli kullanım modelinde çalışanlar otomatlardan istedikleri ürünleri satın alabilirler. Bu uygulamada kredi kartına ek olarak; yemek kartları ve personel ID kartlarının kullanımı için gerekli alt yapı oluşturulmuş olup çalışanlar için ödeme kolaylığı sunulmaktadır.
Kiralama Modeli
  • Bu sistem, otomatların gıda/gıda dışı/özel ürünler ya da firmanın kendi tedarik ettiği ürünlerin dağıtılması veya satışı için belirli bir sayı ve süre ile otomatın aylık kira bedeli karşılığı temin edilmesini kapsamaktadır. Ürün tedariği, dolum ve bakım hizmetleri Matik tarafından da verilebileceği gibi, firma bu operasyonu kendisi de yapmayı tercih edebilmektedir.
Perakende Modeli
Alan Kiralama
  • Kamusal alanlarda (ulaşım hatları, belediyelere ait kamusal alanlar vb) bir alışveriş noktası olarak otomat konumlandırılmak istendiğinde, alan sahipleri otomat operatörlerine bu alanları kiralayabilirler. Alanların kiralanabilir olması için bir kurum ya da kuruluş tarafından kiralanmış olması ya da kamu veya özel işletmelerin sirkülasyonu yüksek bir ticari alan statüsünde olması gerekir.
İhaleler
  • İhale kanununa tabi olan ya da olmayan kamu ya da özel işletmeler, sahip oldukları alanlarda otomat hizmeti sunmak istediklerinde ihtiyaç duydukları projenin detaylarını ihale şartnamelerinde açıklar ve çeşitli mecralarda yayınlarlar. Matik Otomat olarak bizler de ihalelere aktif katılım göstermekteyiz.